Youtube Channel

Kênh Youtube của dược sĩ Thắng. Các bạn có thể truy cập thông qua đường link sau: https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Bài 12 Cách làm phần S.5 Chất chuẩn

Bài 12: Cách làm phần S.5 Chất chuẩn hoặc nguyên liệu...

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S.5 Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu. Phải cung cấp thông tin về...
Bài 11 Cách làm phần S.4 Kiểm tra dược chất

Bài 11: Cách làm phần S.4 Kiểm tra dược chất (S....

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S.4 Kiểm tra dược chất. Tiêu chuẩn chất lượng và việc thuyết minh các...
Bài 10 Cách làm phần S3 Đặc tính dược chất

Bài 10: Cách làm phần S.3 Đặc tính dược chất (S....

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S3. Đặc tính (Dược chất) S 3.1 Giải thích cấu trúc và các đặc...
Bài 9 Cách làm phần S.2 Sản xuất dược chất

Bài 9: Cách làm phần S.2 Sản xuất dược chất (S....

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S2. Sản xuất (Dược chất) Phần S2. Sản xuất S2.1 Nhà sản xuất S 2.2 Mô...
Bài 8 Cách làm phần S1 Thông tin chung

Bài 8: Cách làm phần S.1 Thông tin chung (S. Dược...

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S1. Thông tin chung trong phần hồ sơ Chất lượng. Phần S1. Thông tin...
Bài 7 Tóm tắt nội dung Hồ Sơ Chất Lượng

Bài 7: Tóm tắt nội dung Hồ Sơ Chất Lượng (Phần...

Video này sẽ giới thiệu cho các bạn về Hồ sơ chất lượng - Hồ sơ đăng ký thuốc. Một hồ sơ...
Bài 6 Cách làm tờ Thông tin sản phẩm

Bài 6: Cách làm tờ Thông tin sản phẩm

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một tờ Thông tin sản phẩm theo mẫu 4A - Thông tư 32/2018/TT-BYT.
Bài 5 Cách làm Mẫu nhãn thuốc

Bài 5: Cách làm Mẫu nhãn thuốc

Video này sẽ chỉ các bạn cách kiểm tra Mẫu nhãn thuốc theo Thông tư 01/2018/TT-BYT. Kiểm tra xem nhãn thuốc đã...
Bài 4 Cách làm Hướng dẫn sử dụng thuốc

Bài 4: Cách làm tờ Hướng Dẫn Sử Dụng thuốc

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm tờ Hướng dẫn sử dụng cho hồ sơ thuốc Tân dược. Theo Thông tư...
Bài 3C Cách làm Đơn đăng ký thuốc thay đổi, bổ sung

Bài 3C: Cách làm Đơn đăng ký thay đổi bổ sung...

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung cho hồ sơ thuốc Tân dược....

Bài viết gần đây

Bài viết liên quan