Bài 9: Cách làm phần S.2 Sản xuất dược chất (S. Dược chất)

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S2. Sản xuất (Dược chất)

Phần S2. Sản xuất

S2.1 Nhà sản xuất

S 2.2 Mô tả quy trình sản xuất và kiểm soát quy trình

S 2.3 Kiểm soát nguyên liệu

S 2.4 Kiểm soát các bước quan trọng và sản phẩm trung gian

S 2.5 Đánh giá và/ hoặc thẩm định quy trình

S 2.6 Phát triển quy trình sản xuất

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược

Coming soon…. “Bài 10: Cách làm phần S.3 Đặc tính dược chất (S. Dược chất) – Đăng ký Thuốc”

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây