Persional Information

Profile-picture

Kết bạn với tôi qua:

Facebook instagram youtube

Name

Trần Văn Thắng

birthday

1993

Mail

[email protected]

Location

Quê quán: Bắc Giang

Hiện Tại: Hà Nội 

Xin chào!

Tên tôi là Trần Văn Thắng, ban có thể gọi tôi là Thắng TV. Tôi là một Dược sĩ R&D. Sở thích của tôi là Công nghệ và Nhiếp ảnh. 

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.