Hợp Tác

Mọi thông tin nhu cầu hợp tác nghiên cứu/ tư vấn sản phẩm với các dạng bào chế: Viên nén, viên nén bao, viên nén bao tan trong ruột, viên nén phân tán, viên sủi bọt, viên nang cứng, thuốc bột uống, thuốc bột pha hỗn dịch, thuốc bột sủi bọt, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc xịt mũi/ nhỏ mũi … Xin vui lòng liên hệ với Dược sĩ Thắng qua email [email protected] hoặc gửi thông tin trực tiếp qua form sau: