Education

Trường Đại học Dược Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghiệp dược

hup

Thời gian: 08/2011 – 06/2016

Tốt nghiệp loại: Giỏi 

Nghiên cứu tại bộ môn Công nghiệp Dược

Khóa luận: “Designing and evaluation of mucoadhesive buccal films of Propranolol extended-release”

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Phúc Nghĩa

English:

Hanoi University of Pharmacy

 Pharmaceutical industry

Form 08/2011 to 06/2016

Degree classifiation: Very Good (3,24/4,00)

Research scientifically at Department of Pharmaceutical Industry Laboratory

Final thesis:”Designing and evaluation of mucoadhesive buccal films of Propranolol extended-release”.

Instructor: Dr. Nguyen Phuc Nghia

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây