Cách tra cứu Xuất xứ công thức và Hướng dẫn sử dụng thuốc ở các nước Tham chiếu và SRA

(TC): Nước tham chiếu; (SRA) Cơ quan quản lý Dược chặt chẽ.

Cơ sở dữ liệu thuốc của các nước Châu Âu (EU Drug Databases):
1. Austria (TC):
2. Belgium (TC):
3. Bulgaria (SRA):
4. Croatia (SRA):
5. Cyprus (SRA):
6. Czechia (SRA):
7. Denmark (TC):
8. Estonia (SRA):
9. Finland (SRA):
10. France (TC):
11. Germany (TC):
12. Greece:
13. Hungary (SRA):
14. Ireland (TC):
15. Italy (SRA):
16. Latvia (SRA):
17. Lithuania (SRA):
18. Malta (SRA):
19. Netherlands (TC):
20. Poland (SRA):
21. Portugal (SRA):
22. Romania (SRA):
23. Slovakia (SRA):
24. Slovenia (SRA):
25. Spain (SRA):
26. Sweden (TC):
27. Iceland (SRA):
28. Norway (SRA):
29. Serbia:
30. Switzerland (TC):
31. Anh (UK) (TC):
32. Luxembourg (SRA):
33. Liechtenstein:
Cơ sở dữ liệu thuốc của các nước Châu Mỹ (The Americas Drug Databases):
34. Mỹ (USA – FDA)
35. Canada (TC):
36. Argentina:
Cơ sở dữ liệu thuốc của các nước Châu Á (Asia Drug Databases):
37. Nhật Bản (TC):
38. Trung Quốc:
39. Ấn Độ:
40. Thái Lan:
41. Việt Nam:
42. Hàn Quốc:
43. Singapore:
44. Philippines:
45. Indonesia:
46. Malaysia:
Cơ sở dữ liệu thuốc của các nước khác:
47. Nga:
48. Australia (TC):
Cơ sở dữ liệu thuốc của các khu vực (multiple-countries databases):
49. Châu Âu (EMA):
50. New Zealand:

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây