Bài 12: Cách làm phần S.5 Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu (S. Dược chất)

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S.5 Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu.

Phải cung cấp thông tin về chất lượng của các chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu được dùng cho việc thử dược chất.

Tham khảo Hướng dẫn ICH: NCE: Q6A; Biotech: Q6B MaV, MiV, G

Quy định trong dược điển hoặc thông tin tương đương của nhà sản xuất.

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược

Coming soon…. “Bài 13: Cách làm phần S.6 Bao bì đóng gói và S.7: Độ ổn định (S. Dược chất) – Đăng ký Thuốc”

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây