Bột Talc là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Bột Talc

Tá dược Bột Talc có tên khác là Purified talc, một số tên thương mại như Altalc hay Luzenac. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược trơn – Pharma Labs

Ta duoc bot Talc

Tên theo Dược điển của Bột Talc

BP: Purified Talc

JP: Talc

PhEur: Talc

USP: Talc

Các tên khác và tên thương mại của Bột Talc

Altalc; E553b; hydrous magnesium calcium silicate; hydrous magnesium silicate; Imperial; Luzenac Pharma; magnesium hydrogen metasilicate; Magsil Osmanthus; Magsil Star; powdered talc; purified French chalk; Purtalc; soapstone; steatite; Superiore; talcum.

Vai trò của Bột Talc trong công thức thuốc

Tá dược trơn – vai trò chống dính, tá dược độn, chống vón cục.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Bột Talc

Vai trò

Nồng độ (%)

Bột bùi

90.0–99.0

Tá dược trơn – vai trò chống dính

1.0–10.0

Tá dược độn viên nén và viên nang

5.0–30.0

 

Tính chất điển hình của tá dược Bột Talc

pH: 7 – 10 (dd 20% w/v)

Độ tan: Thực tế không tan trong acid và base loãng, dung mỗi hữu cơ và nước.

Thông tin chi tiết về tá dược Bột Talc xem trong tài liệu trong link sau:

Bột Talc.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây