Kỹ Năng – Skills

 1. Tin học:
 • Microsoft office: Thành thaọ word, excel, powerpoint
 • Photoshop: Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh, tài liệu, thiết kế các poster & banner mẫu quảng cáo.
 • Coreldraw: Thiết kế, chỉnh sửa nhãn thuốc, tài liệu in ấn.
 • Proshow: Làm các video giới thiệu, tóm tắt.
 • Lightroom: Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.
 • Design Website (wordpress): Đã thiết kế được các website quảng cáo, thông tin, blog. Design website và SEO nội dung của web site: www.thangtv.netwww.huongsenphuquoc.com
 • Tin học: IT cho bộ phận làm việc.
 1. Kỹ năng giao tiếp: Từng tham gia câu lặc bộ kỹ năng mềm New Vision.
 2. Khả năng làm việc nhóm: Làm việc hiệu quả trong công việc nhóm tại CLB tại Đại học, trong học tập, thực hành và dự án trong công việc (EU-GMP),
 3. Khả năng sắp xếp, lập kế hoạch và thích nghi: Có khả năng sắp xếp thời gian, lập kế hoạch cho công việc, học tập và đời sống. Thích nghi tốt tại nhiều vị trí nhiệm vụ khác nhau của công việc.
 4. Khả năng tổng hợp, giải quyết vấn đề: Có khả năng tìm kiếm tài liệu online và offline, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và đưa ra các ý kiến cho các vấn đề.
 5. Kỹ năng thời 4.0: Có khả năng và yêu thích việc tự học, giải quyết các vấn đề phức tạp, đặt mục tiêu và thực hiện mục tiêu, tư duy cởi mở và học tập ngoài nhà trường.
Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây