Bài 3A: Cách làm Đơn đăng ký theo mẫu 6A

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một Đơn đăng ký cho hồ sơ thuốc Tân dược. Theo biểu mẫu 6A – Đăng ký lần đầu của Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Link tải thông thu 32 và checklist: 32/2018/TT-BYT

Đơn đăng ký của Pharma Labs trong video: DDK – 6A

Coming soon…. “Bài 3C: Cách làm Đơn đăng ký theo mẫu 6C – Đăng ký thuốc”

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: Link

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây