Anhydrous Lactose là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Lactose khan

Tá dược Anhydrous Lactose có tên khác là Lactose khan, một số tên thương mại như Lactopress Anhydrous 250 hay Anhydrous 60M. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn – Pharma Labs

Ta duoc Lactose khan

Tên theo Dược điển của Anhydrous Lactose

BP: Anhydrous Lactose

JP: Anhydrous Lactose

PhEur: Lactose, Anhydrous

USP-NF: Anhydrous Lactose

Các tên khác và tên thương mại của Anhydrous Lactose

Anhydrous 60M; Anhydrous Direct Tableting (DT); Anhydrous DT High Velocity; Anhydrous Impalpable; Lactopress Anhydrous; Lactopress Anhydrous 250; lactosum anhydricum; lattosio; milk sugar; SuperTab 21AN; SuperTab 22AN; saccharum lactis.

Vai trò của Anhydrous Lactose trong công thức thuốc

Tá dược độn dùng cho dập thẳng của viên nén, tá dược độn viên nang, tá dược độn cho thuốc hít (inhaler), dùng cho thuốc đông khô.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Anhydrous Lactose

Vì là tá dược độn nên không có khuyến cáo về lượng dùng cụ thể. Sự dụng với lượng tùy ý – mong muốn.

Tính chất điển hình của tá dược Anhydrous Lactose

Độ tan: Tan trong nước, ít tan trong ethanol 95% và ether.

– Chú ý 1: Lactose khan rất dễ hút ẩm nên cần bảo quản trong bao bì kín.

– Chú ý 2: Lactose tương kỵ với các dược chất có nhóm base Nitơ.

Thông tin chi tiết về tá dược Anhydrous Lactose xem trong tài liệu trong link sau:

Anhydrous Lactose.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây