Sodium Starch Glycolate là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Na Starch Glycolate

Tá dược Sodium Starch Glycolate có tên khác là Natri Starch Glycolat, một số tên thương mại như Explotab, DST. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược siêu rã – Pharma Labs

Ta duoc Sodium Starch Glycolate

Tên theo Dược điển của Sodium Starch Glycolate

BP: Sodium Starch Glycolate

PhEur: Sodium Starch Glycolate

USP-NF: Sodium Starch Glycolate

Các tên khác và tên thương mại của Sodium Starch Glycolate

Carboxymethyl starch, sodium salt; carboxymethylamylum natricum; Explosol; Explotab; Glycolys; Primojel; starch carboxymethyl ether, sodium salt; Tablo; Vivastar P

Vai trò của Sodium Starch Glycolate trong công thức thuốc

Tá dược siêu rã cho viên nén và viên nang.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Sodium Starch Glycolate

Dược sử dụng với vai trò tá dược siêu rã cho viên nén: cả trong quá trình tạo hạt ướt hoặc dập thẳng. Lượng sử dụng từ 2 – 8%, 4% là lượng hợp lý nhất.

Tính chất điển hình của tá dược Sodium Starch Glycolate

Độ tan: Thưucj tế không tin trong methylen clorid, ethanol và nước.

Thông tin chi tiết về tá dược Sodium Starch Glycolate xem trong tài liệu trong link sau:

Sodium Starch Glycolate.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây