Download chuyên luận Dược điển Châu Âu 10 (EP 10 – European Pharmacopoeia 10) – Pharma Labs

Vì Dược điển Châu Âu thường có bản quyền nên việc download phiêu bản mới nhất để phục vụ nghiên cứu và kiểm nghiệm là khá khó khăn. Vì vậy, Mình sẽ giúp các bạn bằng cách cung cấp các chuyên luận theo Dược điển Châu Âu 10 (EP 10) – miến phí. 

(Mình sẽ cung cấp chuyên luận cho các bạn chứ không phải cả dược điển. Vì vậy, các bạn điền thông tin vào Form nhớ ghi rõ tên chuyên luận là gì.)

Nhớ like Facebook: Pharma Lab và Subscribe kênh Youtube: Pharma Labs nhé.

Dược điển châu âu 10 - european pharmacopoeia 10
Dược điển Châu Âu 10 – European pharmacopoeia 10

Các bạn điền thông tin vào Form ở cuối bài viết và gửi

cho mình, mình sẽ gửi lại chuyên luận bằng email sớm nhất có thể.

Ngoài ra các bạn có thể download các chuyên luận Dược điển Châu Âu EP 9.0, EP 8.7, EP 8.6, EP 8.0, EP 7.8, EP 7.0 và EP 6.0 bằng cách truy cập vào website: https://www.drugfuture.com/standard/

 

Dưới đây là 2 Dược điển Châu Âu EP 6 và EP 8 phiên bản PDF: 

Dược điển Châu Âu 6: Download EP 6

Dược điển Châu Âu 8: Download EP 8

FORM xin chuyên luận Dược điển Châu Âu 10 (EP 10)

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây