Mannitol là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Mannitol

Tá dược Mannitol có tên khác là Manitol, một số tên thương mại như D-mannite hay Mannogem. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn và tạo ngọt – Pharma Labs

Ta duoc Mannitol

Tên theo Dược điển của Mannitol

BP: Mannitol

JP: D-Mannitol

PhEur: Mannitol

USP: Mannitol

Các tên khác và tên thương mại của Mannitol

Cordycepic acid; C*PharmMannidex; E421; Emprove; manna sugar; D-mannite; mannite; mannitolum; Mannogem; Pearlitol.

Vai trò của Mannitol trong công thức thuốc

Tá dược độn cho viên nén và viên nang, tá dược tạo vị – ngọt, tá dược tạo đẳng trương (tiêm), tá dược cho thuốc tiêm đông khô.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Mannitol

Tá dược độn: 10 – 90% kl/kl.

Mannitol được sử dụng trong viên nén nhai với tính chất mát, ngọt và tạo cảm giác dễ chịu cho miệng.

Trong thuốc tiêm đông khô: 20 – 90% kl/kl.

Tính chất điển hình của tá dược Mannitol

Bảng: Độ tan của mannitol.

Dung môi

Độ tan ở 20°C

Tan

Soluble

Ethanol (95%)

1 trên 83

Ether

Thực tế ít tan

Glycerin

1 trên 18

Propan-2-ol

1 trên 100

Nước

1 trên 5.5

 

Thông tin chi tiết về tá dược Mannitol xem trong tài liệu trong link sau:

Mannitol.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây