Mẫu vỏ nang cứng đủ màu sắc và kích thước – Viên nang cứng ánh ngọc trai – Empty hard capsule

Giới thiệu với các bạn bộ vỏ viên nang cứng màu thường và vỏ viên nang cứng màu ánh ngọc trai.

– Vỏ viên nang cứng số 00 (empty hard capsule size 00): 0,96ml
– Vỏ viên nang cứng số 0 (empty hard capsule size 0): 0,68ml
– Vỏ viên nang cứng số 1 (empty hard capsule size 1): 0,50ml
– Vỏ viên nang cứng số 2 (empty hard capsule size 2): 0,37ml
– Vỏ viên nang cứng số 3 (empty hard capsule size 3): 0,30ml
– Vỏ viên nang cứng số 4 (empty hard capsule size 4): 0,21ml

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây