Povidone là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Povidone

Tá dược Povidone có tên khác là PVP, một số tên thương mại như Plasdone hay Kollidon. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược dính – Pharma Labs

Ta duoc Povidone

Tên theo Dược điển của Povidone

BP: Povidone

JP: Povidone

PhEur: Povidone

USP: Povidone

Các tên khác và tên thương mại của Povidone

E1201; Kollidon; Plasdone; poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylene]; polyvidone; polyvinylpyrrolidone; povidonum; Povipharm; PVP; 1- vinyl-2-pyrrolidinone polymer

Vai trò của Povidone trong công thức thuốc

Tá dược dính, tăng độ hòa tan, tá dược rã và tá dược tạo hỗn dịch.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Povidone

Vai trò

Nồng độ (%)

Vận chuyển thuốc

10–25

Tác nhân phân tán

=< 5

Nhỏ mắt

2–10

Tạo hỗn dịch

=< 5

Tá dược dính, độn hoặc bao phim

0.5–5

 

Tính chất điển hình của tá dược Povidone

pH: 3.0 – 7.0

Độ tan: Tan tự do trong acid, chloroform, ethanol, metanol và nước; thực tế không tan trong ether, hydrocacbon và dầu khoáng. Trong nước, nồng độ của dung dịch chỉ bị giới hạn bởi độ nhớt của dung dịch tạo thành, đây là một hàm của giá trị K.

Thông tin chi tiết về tá dược Povidone xem trong tài liệu trong link sau:

Povidone.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây