Công thức, quy trình, tiêu chuẩn Viên nén GPKD – Video 1/2

Phân loại các viên nén giải phóng biến đổi (Modified-release tablets) và phân tích công thức, quy trình, tiêu chuẩn của viên nén phải phóng kéo dài: Prolonged-release, controlled-release và sustained-release. Pharma Labs

Nội dung chính của video:

Phần 1/2

– Phân loại viên nén giải phóng biến đổi (Modified-release tablets)

– Công thức của viên nén giải phóng kéo dài/ Formulation of extended release tablets

Phẩn 2/2

– Quy trình sản xuất của viên nén giải phóng kéo dài/ Manufacturing process of extended release tablets

– Tiêu chuẩn viên nén giải phóng kéo dài/ Specifications of extended release tablets

🔽 Bài phân tích trên website: Công thức, quy trình, tiêu chuẩn Viên nén giải phóng kéo dài (Extended-release tablets):

https://thangtv.net/cong-thuc-thuoc/cong-thuc-quy-trinh-tieu-chuan-vien-nen-giai-phong-keo-dai-extended-release-tablets.html

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây