Bài 3C: Cách làm Đơn đăng ký thay đổi bổ sung theo mẫu 6C

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung cho hồ sơ thuốc Tân dược. Theo biểu mẫu 6C – Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Ngoài ra, mình xin hướng dẫn cho bạn cách làm một hồ sơ đăng ký thay đổi: Thay đổi lớn (MaV), thay đổi nhỏ yêu cầu phê duyệt (MiV-PA) và thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (MiV-N). Ví dụ cụ thể là thay đổi nhỏ MiV-PA4.

Link tải thông thu 32 và checklist: 32/2018/TT-BYT&Checklist

Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung trong video: DDK – 6C

Coming soon…. “Bài 4: Cách làm Hướng dẫn sử dụng thuốc – Đăng ký thuốc”

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: Link

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây