Bài 6: Cách làm tờ Thông tin sản phẩm

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một tờ Thông tin sản phẩm theo mẫu 4A – Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một tờ Thông tin sản phẩm theo mẫu 4A – Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Link tải tờ Thông tin sản phẩm trong video: TTSP 

Link tải thông thu 32 và checklist: 32/2018/TT-BYT

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: 

Coming soon…. “Bài 7: Cách làm phần S.1 Thông tin chung (S. Dược chất) – Đăng ký Thuốc”

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây