Sodium metabisulfite là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Sodium metabisulfite

Tá dược Sodium metabisulfite có tên khác là Natri metabisulfit, một số tên thương mại như Disodium disulfite. Được sử dụng phổ biến với vai trò chất chống oxy hóa.

Tá dược Sodium metabisulfite
Tá dược Sodium metabisulfite

Tên theo Dược điển của Sodium metabisulfite

BP: Sodium Metabisulphite

JP: Sodium Pyrosulfite

PhEur: Sodium Metabisulphite

USP-NF: Sodium Metabisulfite

Các tên khác và tên thương mại của Sodium metabisulfite

Disodium disulfite; disodium pyrosulfite; disulfurous acid, disodium salt; E223; natrii disulfis; natrii metabisulfis; sodium acid sulfite.

Vai trò của Sodium metabisulfite trong công thức thuốc

Chất chống oxy hóa, chất bảo quản.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Sodium metabisulfite

Sodium metabisulfite được sử dụng làm chất chống oxy hóa cho các thuốc đường uống, đường tiêm và đường ngoài da ở nồng độ 0,01 – 1,0% khối lượng/ thể tích; và ở nồng độ 27% KL/TT đối với thuốc tiêm bắp. Sodium metabisulfite được sử dụng chủ yếu trong các thuốc có tính chất acid, trong khi đó sodium sulfite thì được ưu tiên sử dụng cho các thuốc có tính chất kiềm. Sodium metabisulfite cũng có đặc tính kháng khuẩn, nhất là ở pH acid, được sử dụng làm chất bảo quản cho các thuốc đường uống như siro.

Sodium metabisulfite luôn chứa một lượng nhỏ sodium sulfite và sodium sulfate.

Tính chất điển hình của tá dược Sodium metabisulfite

pH: 3,5 – 5,0 cho dung dịch 5% KL/TT trong nước ở 20 độ C.

Độ tan:

Độ tan của Sodium metabisulfite
Độ tan của Sodium metabisulfite
Thông tin chi tiết về tá dược Sodium metabisulfite xem trong tài liệu trong link sau:

Sodium metabisulfite.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây