Bài 7: Tóm tắt nội dung Hồ Sơ Chất Lượng (Phần S1-7, Phần P1-9)

Video này sẽ giới thiệu cho các bạn về Hồ sơ chất lượng – Hồ sơ đăng ký thuốc. Một hồ sơ chất lượng sẽ bao gồm 2 phần chính là phần dược chất và phần thành phẩm.

S. Dược chất

S 1. Thông tin chung

S 2. Sản xuất

S 3. Đặc tính

S 4. Kiểm tra dược chất

S 5. Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu

S 6. Hệ thống bao bì đóng gói

S 7. Độ ổn định

P. Thành phẩm thuốc

P1. Mô tả và thành phần

P 2. Phát triển dược học

P 3.  Sản xuất

P 4. Kiểm tra tá dược

P 5. Kiểm tra thành phẩm

P 6. Chất chuẩn hoặc chất đối chiếu

P7. Hệ thống bao bì đóng gói

P 8. Độ ổn định

P 9. Khả năng thay thế lẫn nhau của sản phẩm

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược

Coming soon…. “Bài 8: Cách làm phần S.1 Thông tin chung (S. Dược chất) – Đăng ký Thuốc”

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây