Download USP 40/NF 35 Free – Bản cài đặt – Pharma Labs


Download dược điển Mỹ 40 – Pharmacopoeia USP 40 / NF 35, bản này có thể cài đặt và sử dụng.

Cài đặt đơn giản như các ứng dụng bình thường.

Mở ứng dụng lên và chọn Install

USP-40

Nhấn next

USP-40-setup

Tiến hành chọn ngôn ngữ và nhấn OK

USP-40-English

Nhớ license key và Port (trong hộp license agreement) để bước sau điền, chọn I accept rồi nhấn Next

Điền liccense key ở bước trước và nhấn next

Nhẫn next thêm vài lần nữa rồi đợi cài đặt là xong. Và thành quả cuối cùng sẽ như hình dưới.

Cài đặt USP 40 thành công


Do vấn đề bản quyền nên mình sẽ không gửi link tải USP 40 công khai, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mình sẽ xem xét và gửi link tải USP 40 cho:

Cách 1: Nhắn tin với page Pharma Labs tại: https://www.facebook.com/pharmalabs.rd

Cách 2: Gửi email bằng form sau đây:

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây