Magnesium stearate là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Magnesi stearat

Tá dược Magnesium stearate có tên khác là Magnesi stearat hay Magnesium octadecanoate. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược trơn – Pharma Labs

Ta duoc Magenisum stearate

Tên theo Dược điển của Magnesium stearate

BP: Magnesium Stearate

JP: Magnesium Stearate

PhEur: Magnesium Stearate

USP-NF: Magnesium Stearate

Các tên khác và tên thương mại của Magnesium stearate

Dibasic magnesium stearate; magnesium distearate; magnesii stearas; magnesium octadecanoate; octadecanoic acid, magnesium salt; stearic acid, magnesium salt; Synpro 90.

Vai trò của Magnesium stearate trong công thức thuốc

Tá dược trơn cho viên nén và viên nang

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Magnesium stearate

Magnesium stearate được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, thực phẩm và dược. Được dùng làm tá dược trơn – giảm ma sát cho viên nén và viên nang với lượng từ 0,25% tới 5% /kl/kl.

Tính chất điển hình của tá dược Magnesium stearate

Độ tan: Thực tế không tan trong ethanol, ether và nước; tan ít trong benzen nóng và ethanol 95% nóng.

Thông tin chi tiết về tá dược Magnesium stearate xem trong tài liệu trong link sau:

Magnesium stearate.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây