Tinh bột mì là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Tinh bột mì

Tá dược Tinh bột mì có tên khác là Wheat Starch, một số tên thương mại như Amidon hay Amylum. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn – Pharma Labs

Ta duoc Tinh bột mì

Tên theo Dược điển của Tinh bột mì

BP: Wheat starch

JP: Wheat starch

PhEur: Tritici amylum (wheat starch)

USP-NF: Starch

Các tên khác và tên thương mại của Tinh bột mì

Amido; amidon; amilo; amylum; C*PharmGel; Eurylon; fecule; Hylon; maydis amylum; Melojel; Meritena; oryzae amylum; Pearl; Perfectamyl; pisi amylum; Pure-Dent; Purity 21; Purity 826; solani amylum; tritici amylum; Uni-Pure.

Vai trò của Tinh bột mì trong công thức thuốc

Tá dược độn, tá dược dính và tá dược rã cho viên nén – viên nang.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Tinh bột mì

Tinh bột được sử dụng như một tá dược đa năng trong công thức thuốc rắn đường uống: Tá dược độn, dính và rã.

Tỷ lệ 3 – 10% kl/kl có thể được dùng như một tá dược dính và rã cho viên nén và viên nang.

Tá dược dính: hồ tinh bột được vùng với lượng 3 – 20% trong tạo hạt ướt viên nén (thường dùng 5 – 10%). Lượng dùng sẽ phụ thuộc vào tính chất của viên mong muốn và đặc điểm của dược chất.

Tá dược rã: Thường dùng từ 3 – 35%, hầu hết sử dụng ở 15%. Tuy nhiên, tinh bột chưa được biến tính cho khả năng dập viên kém và tăng tính bở của viên khi dùng nhiều.

Tính chất điển hình của tá dược Tinh bột mì

pH: 4.0 – 8.0

Độ tan: Thực tế không tan trong ethanol 96% lạnh và nước lạnh. Tan trong nước nóng. Tan một phần trong dimethylsulfoxide và dimethylformamide.

Thông tin chi tiết về tá dược Tinh bột mì xem trong tài liệu trong link sau:

Tinh bột mì.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây