Natri saccharin là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng

Tá dược Natri saccharin có tên khác là Sodium saccharin hay Natri saccarin. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược điều vị (tạo vị ngọt).

Tá dược Natri saccharin
Tá dược Natri saccharin

Tên theo Dược điển của Natri saccharin

BP: Saccharin Sodium

JP: Saccharin Sodium Hydrate

PhEur: Saccharin Sodium

USP: Saccharin Sodium

Các tên khác và tên thương mại của Natri saccharin

1,2-Benzisothiazolin-3-one 1,1-dioxide, sodium salt; Crystallose; E954; gendorf 450; saccharinum natricum; sodium o-benzosulfimide; soluble gluside; soluble saccharin; sucaryl sodium.

Vai trò của Natri saccharin trong công thức thuốc

Tá dược điều vị (tạo vị ngọt)

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Natri saccharin

Natri saccharin là một chất tạo ngọt mạnh, được sử dụng trong đồ uống, thực phẩm và trong thuốc như viên nén, thuốc bột, thuốc kẹo, gel, hỗn dịch, dung dịch và nước súc miệng. Natri saccharin cũng được sử dụng trong các công thức vitamin.

Natri saccharin tan trong nước tốt hơn saccharin và được sử dụng thường xuyên hơn trong công thức thuốc. Natri saccharin có độ ngọt gấp 300 – 600 lần so với đường trắng (sucrose). Natri saccharin giúp tăng cường hệ thống mùi và có thể được sử dụng che một số vị khó chịu của dược chất.

Bảng nồng độ sử dụng của Natri saccharin

Cách dùng Natri saccharin
Cách dùng Natri saccharin

Dental paste/gel: Kem đánh răng, gel đánh răng

IM/IV injections: Thuốc tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch

Oral solution: Dung dịch uống

Oral syrup: Sirô uống

Tính chất điển hình của tá dược Natri saccharin

pH = 6.6 (dung dịch 10% KL/KL)

Độ tan

Độ tan của Natri saccharin
Độ tan của Natri saccharin
Thông tin chi tiết về tá dược Natri saccharin xem trong tài liệu trong link sau:

Natri saccharin.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây