Magnesium oxide là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng MgO2

Tá dược Magnesium oxide có tên khác là Magnesi oxid, một số tên thương mại như Marmag hay Oxymag. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn và tăng trơn chảy.

Tá dược Magnesium oxide
Tá dược Magnesium oxide

Tên theo Dược điển của Magnesium oxide

BP: Heavy Magnesium Oxide và Light Magnesium Oxide

JP: Magnesium Oxide

PhEur: Magnesium Oxide, Heavy và Magnesium Oxide, Light

USP: Magnesium Oxide

Các tên khác và tên thương mại của Magnesium oxide

Calcined magnesia; calcinated magnesite; Descote; E530; Magcal; Magchem 100; Maglite; magnesia; magnesia monoxide; magnesia usta; magnesii oxidum leve; magnesii oxidum ponderosum; Magnyox; Marmag; Oxymag; periclase.

Vai trò của Magnesium oxide trong công thức thuốc

Tá dược độn, tăng trơn chảy (glidant), chất chống đóng cứng và chất nhũ hóa.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Magnesium oxide

Magnesium oxide được sử dụng làm tá dược độn có tính chất kiềm trong công thức thuốc rắn, giúp điều chỉnh pH của viên nén. Magnesium oxide có khả năng hút nước thừa trong công thức, từ đó giữ hạt luôn được khô. Trong sự kết hợp với silica, Magnesium oxide có thể được sử dụng với vai trò tá dược trơn – tăng cường sự chảy. Magnesium oxide được sử dụng như một loại thuốc nhuận tràng thẩm thấu và là nguồn cung cấp Magnesium để điều trị cho các bệnh nhân bị thiếu hụt.

Tính chất điển hình của tá dược Magnesium oxide

pH = 10,3 (dung dịch bão hòa)

Độ tan: Tan trong acid và dung dịch muối ammonium; rất ít tan trong nước tinh khiết, thực tế không tan trong ethanol (95%).

Thông tin chi tiết về tá dược Magnesium oxide xem trong tài liệu trong link sau:

Magnesium oxide.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây