Maltodextrin là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Maltodextrin

Tá dược Maltodextrin, một số tên thương mại như Maldex hay Maltrin. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn và dính – Pharma Labs.

Tá dược Maltodextrin
Tá dược Maltodextrin

Tên theo Dược điển của Maltodextrin

BP : Maltodextrin

PhEur: Maltodextrin

USP-NF: Maltodextrin

Các tên khác và tên thương mại của Maltodextrin

Cargill Dry; C*Dry MD; C*PharmDry; Glucidex; Glucodry; Lycatab DSH; Maldex; Maldex G; Malta*Gran; maltodextrinum; Maltosweet; Maltrin; Maltrin QD; Paselli MD10 PH; Rice*Trin; Star-Dri; Tapi.

Vai trò của Maltodextrin trong công thức thuốc

Tá dược bao, tá dược độn cho viên nén – viên nang, tá dược dính cho viên nén, tá dược làm tăng độ nhớt.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Maltodextrin

Maltodextrin được sử dụng trong công thức viên nén như là chất độn và dính, cho cả phương pháp dập thẳng và phương pháp tạo hạt ướt. Maltodextrin không ảnh hưởng tới độ hòa tan của viên nén và viên nang, Magnesium stearate 0,5 – 1,0% có thể được sử dụng làm tá dược trơn. Maltodextrin được sử dụng như là chất mang trong hệ nhũ tương dầu trong nước, phù phương pháp phun – sấy để cải thiện sinh khả dụng của các dược chất kém tan.

Maltodextrin cũng có thể được sử dụng làm chất bao phim cho viên nén tan trong nước. Maltodextrin có giá trị DE cao được sử dụng phổ biến trong viên nén nhai.

Maltodextrin cũng có thể được dùng trong công thức dược phẩm để tăng độ nhớt của dung dịch và bảo vệ sirô khỏi việc kết tinh hóa. Về mặt y học, Maltodextrin thường được sử dụng như là nguồn cung cấp carbohydrate trong công thức sản phẩm bổ sung. Maltodextrin cung cấp nhiều clo hơn đường.

Maltodextrin cách dùng và tỷ lệ sử dụng
Maltodextrin cách dùng và tỷ lệ sử dụng

– Aqueous film-coating: Bao phim tan trong nước

– Carrier: Chất mang

– Crystallization inhibitor for lozenges and syrups: Chống kết tinh trong viên ngậm và sirô

– Osmolarity regulator for solutions: Điều chỉnh độ nhớt cho dung dịch

– Spray-drying aid: Hỗ trợ phun sấy

– Tablet binder (direct compression): Tá dược dính – dùng dập thẳng

– Tablet binder (wet granulation): Tá dược dính – tạo hạt ướt

Tính chất điển hình của tá dược Maltodextrin

Độ tan: Tan tự do trong nước, ít tan trong ethanol 95%.

Thông tin chi tiết về tá dược Maltodextrin xem trong tài liệu trong link sau:

Maltodextrin.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây