Lactose Monohydrate là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Lactose

Tá dược Lactose Monohydrate có tên khác là Lactose Hydrate, một số tên thương mại như Pharmatose hay Lactochem. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược độn – Pharma Labs

Ta duoc Lactose monohydrate

Tên theo Dược điển của Lactose Monohydrate

BP: Lactose

PhEur: Lactose Monohydrate

JP: Lactose Hydrate

USP-NF: Lactose Monohydrate

Các tên khác và tên thương mại của Lactose Monohydrate

CapsuLac; GranuLac; Lactochem; lactosum monohydricum; Monohydrate; Pharmatose; PrismaLac; SacheLac; SorboLac; SpheroLac; SuperTab 30GR; Tablettose.

Vai trò của Lactose Monohydrate trong công thức thuốc

Tá dược độn dùng cho viên nén và viên nang, tá dược độn cho thuốc hít (inhaler), dùng cho thuốc đông khô.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Lactose Monohydrate

Vì là tá dược độn nên không có khuyến cáo về lượng dùng cụ thể. Sự dụng với lượng tùy ý – mong muốn. Thường dùng cho phương pháp tạo hạt ướt.

Hay dùng loại Lactose Monohydrate 200 mesh và 80 mesh: trong đó loại 80 mesh có kích thước hạt lớn hơn.

Tính chất điển hình của tá dược Lactose Monohydrate

Độ tan: Tan trong nước, không tan trong ethanol, Cloroform và ether.

– Chú ý: Lactose tương kỵ với các dược chất có nhóm base Nitơ.

Thông tin chi tiết về tá dược Lactose Monohydrate xem trong tài liệu trong link sau:

Lactose Monohydrate.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây