Download Dược điển Quốc Tế Int. Ph., Nhật Bản JP, Ấn Độ IP và Pháp FP

Download Dược điển Quốc Tế Int. Ph., Nhật Bản JP, Ấn Độ IP và Pháp FP.

Dược điển Quốc tế: Int, Ph. 9th

Vào thẳng trang của WHO, sẽ có Dược điển quốc tể phiên bản 9th: Link WHO

Dược điển Nhật Bản: JP 15th, JP 16th và JP 17th.

Dược điển nhật 15th, 16th và 17th thì các bạn có thể xem bài viết này của mình nhé: Link

Dược điển Ấn Độ: IP 2010
Dược điển Pháp: FP X.

 

Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:

https://www.facebook.com/pharmalabs.rd

Và kênh Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây