Titanium Dioxide là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Titanium Dioxide

Tá dược Titanium Dioxide có tên khác là TiO2, một số tên thương mại như E171 hay Tioxide. Được sử dụng phổ biến với vai trò Tá dược bao phim – tránh ánh sáng – Pharma Labs

Ta duoc Titanium dioxide

Tên theo Dược điển của Titanium Dioxide

BP: Titanium Dioxide

JP: Titanium Oxide

PhEur: Titanium Dioxide

USP: Titanium Dioxide

Các tên khác và tên thương mại của Titanium Dioxide

Anatase titanium dioxide; brookite titanium dioxide; color index number 77891; E171; Hombitan FF-Pharma; Kemira AFDC; Kronos 1171; pigment white 6; Pretiox AV-01-FG; rutile titanium dioxide; Tioxide; TiPure; titanic anhydride; titanii dioxidum; Tronox.

Vai trò của Titanium Dioxide trong công thức thuốc

Tá dược bao: Tránh ánh sáng và tạo màu trắng.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Titanium Dioxide

Tá dược tránh ánh sáng và tạo màu trắng cho hỗn dịch bao film hoặc bao đường. Cũng như dùng trong vỏ nang cứng gelatin.

Tính chất điển hình của tá dược Titanium Dioxide

Thực tế không tan trong dung dịch acid sulfuric loãng, HCl, acid nitric, dung môi hữu cơ và nước. Tan trong HF và acid sulfuric đặc nóng.

Thông tin chi tiết về tá dược Titanium Dioxide xem trong tài liệu trong link sau:

Titanium Dioxide.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây