Acid stearic là tá dược gì? Cách dùng và tỷ lệ sử dụng Acid stearic

Tá dược Acid stearic có tên khác là Stearic acid. Được sử dụng phổ biến với vai trò tá dược trơn – Pharma Labs

Ta duoc Acid stearic

Tên theo Dược điển của Acid stearic

BP: Stearic Acid

JP: Stearic Acid

PhEur: Stearic Acid

USP-NF: Stearic Acid

Các tên khác và tên thương mại của Acid stearic

Acidum stearicum; cetylacetic acid; Crodacid; Cristal G; Cristal S; Dervacid; E570; Edenor; Emersol; Extra AS; Extra P; Extra S; Extra ST; 1-heptadecanecarboxylic acid; Hystrene; Industrene; Kortacid 1895; Pearl Steric; Pristerene; stereophanic acid; Tego- stearic.

Vai trò của Acid stearic trong công thức thuốc

Tá dược trơn cho viên nén và viên nang, tá dược nhũ hóa, tăng độ tan.

Cách dùng và tỷ lệ sử dụng của tá dược Acid stearic

Được sử dụng làm tá dược trơn với tỷ lệ như bảng dưới. Cũng có thể sử dụng như tá dược dính hoặc kết hợp với shellac trong công thức màng bao viên nén.

Trong công thức dùng ngoài da, acid stearic được sửu dụng trong thuốc mỡ và thuốc cream với tỷ lệ như dưới bảng sau:

Vai trò

Nồng độ (%)

Thuốc mỡ và thuốc cream

1 – 20

Tá dược trơn

1 – 3

 

Tính chất điển hình của tá dược Acid stearic

Độ tan: Tan tự do trong benzene, carbon tetrachloride, chloroform và ether; tan trong ethanol (95%), hexane và propylene glycol; thực tế không tan trong nước.

Thông tin chi tiết về tá dược Acid stearic xem trong tài liệu trong link sau:

Acid stearic.pdf

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây