Nhập môn đăng ký thuốc: Các thông tư, nghị định và luật cần phải biết

Mở đầu cho một chuỗi các video về hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc tân dược, video này sẽ giới thiệu cho các bạn cách tìm, tham khảo và sử dụng một số Thông tư, nghị định và luật dược phục vụ đăng ký thuốc.

– Cách xem các thông tư, nghị định và luật liên quan tới đăng ký thuốc Tân dược

– Giới thiệu thông tư 32/2018/TT-BYT: Quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

– Giới thiệu thông tư 01/2018/TT-BYT: Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

Coming soon…. Bài 1: Checklist hồ sơ đăng ký thuốc là gì? Hồ sơ hành chính, hồ sơ chất lượng

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: Link

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây