Dược Thư Quốc Gia Việt Nam Mới Nhất

Đây là bản Dược thư Quốc gia Việt Nam xuất bản lần 2 bản đầy đủ và có thể copy.

This is Vietnamese National Drug Formulary version 2 full and can copy

duoc-thu-quoc-gia-viet-nam
Dược thư quốc gia Việt Nam

Link download

Dược thư là một tài liệu giúp hướng dẫn sử dụng thuốc. Dược thư được sắp xếp theo tên của dược chất (ví dụ paracetamol) chứ không phải tên của biệt dược (ví dụ paradol). Tài liệu giúp bạn hiều được về các thông tin thuốc bao gồm:

  • Dược động học
  • Dược lực học
  • Chỉ định
  • Chống chỉ định
  • Liều dùng – cách dùng
  • Thận trong
  • Tác dụng không mong muốn
  • Quá liều ….

Nếu bạn biết tiếng anh thì nên tham khảo một số trang khác về hướng dẫn sử dụng như:

Emc của Anh

FDA của Mỹ và chủ yếu tổng hợp tại trang dailymed

ANSM của Pháp

và một số nước khác

Thường tờ hướng dẫn sử dụng ở Việt Nam sẽ tham khảo 2 nguồn chủ yếu là EMC và FDA.

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây