Cách kiểm tra phiếu kiểm nghiệm Nguyên liệu (Dược chất) – Nghiên cứu Dược phẩm

Hôm nay mình làm video để hướng dẫn cho các bạn kiểm tra một phiếu kiểm nghiệm (Certificate of Analysis) của một dược chất. Bước này khá quan trọng vì nó sẽ là yếu tố tiền đề quyết định Thành phẩm thuốc của bạn sau khi nghiên cứu có đạt tiêu chuẩn hay không, cũng như cung cấp các phần thông tin cho hồ sơ đăng ký của bạn.

 

Xem thêm các video khác tại: Pharma Labs

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây