Bài 1: Checklist hồ sơ đăng ký thuốc là gì? Hồ sơ hành chính, hồ sơ chất lượng

Video này sẽ giới thiệu về checklist hồ sơ đăng ký thuốc tân dược: Hồ sơ thuốc mới, hồ sơ thuốc generic, hồ sơ thay đổi lớn, hồ sơ thay đổi nhỏ….

🔻 Sẽ bao gôm 9 checklist cho từng loại hồ sơ và từng loại thuốc
 
🔻 Link tải thông tư 32 và checklist: 32/2018/TT-BY&Checklist

⏳ Coming soon…. “Bài 2: Cách làm trang bìa hồ sơ đăng ký thuốc“

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: Link

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây