Quy trình sản xuất viên nén bao phim – P.P. tạo hạt ướt

Quy trình sản xuất viên nén bao phim bằng phương pháp tạo hạt ướt. Manufacturing process film-coated tablet. Pharma Labs

1. Cân nguyên liệu tá dược. (Nghiền, rây nếu cần) – Weighing or Dispensing

2. Trộn khô – Pre mixing

3. Nhào tạo hạt – Granulation

4. Xát hạt – Wet milling

5. Sấy hạt – Drying

6. Sửa hạt – Dry milling

7. Trộn hoàn tất – Final Blending

8. Dập viên – Compression

9. Bao phim – Film coating

10. Ép vỉ – Blistering

11. Đóng hộp, đóng thùng. – Packing

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây