Bài 2: Cách làm trang bìa hồ sơ đăng ký thuốc

Video này sẽ chỉ các bạn cách làm một Trang bìa cho hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược. Theo biểu mẫu 3 của Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Link tải thông thu 32 và checklist: 32/2018/TT-BYT

Mẫu trang bìa mà Pharma Labs vừa tạo: Trang Bìa – 3

Coming soon…. “Bài 3: Cách làm Đơn đăng ký thuốc – Đăng ký Thuốc”

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược”: Link

 

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây