Download Dược điển Trung Quốc 2015 Pdf – Chinese version

Tải Dược điển Trung Quốc 2015 bản tiếng trung (Chinese Pharmacopoeia 2015 Chinese Version). Phiên bản có thể search, copy và patse.

Chinese pharmacopoeia 2015
Chinese pharmacopoeia 2015

Đây là bản Dược điển Trung Quốc 2015 Tiếng Trung, nhưng vẫn có thể tìm kiếm chuyên luận theo tiếng anh, cũng như có thể copy tiếng trung cho lên google dịch một cách bình thường.

Link tài Dược điển Trung Quốc 2015 gồm 4 bộ và 1 bản bổ sung ở dưới đây:

Chinese Pharmacopoeia 2015 Vol 1.pdf

Chinese Pharmacopoeia 2015 Vol 2.pdf

Chinese Pharmacopoeia 2015 Vol 3.pdf

Chinese Pharmacopoeia 2015 Vol 4.pdf

Chinese Pharmacopoeia 2015 Addition.pdf

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCzDND2lXy7whjG4UVauDvBA

Website: www.thangtv.net là nơi chia sẻ những kiến thức Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, được xây dựng và phát triển bởi Dược sĩ Thắng và các Đồng nghiệp.

VIẾT BÌNH LUẬN

Viết nội dung bình luận
Làm ơn viết tên của bạn vào đây