Bài 13: Cách làm phần S.6 Bao bì đóng gói và S.7 Độ ổn định

Video này sẽ hướng dẫn các bạn làm phần S.6 Bao bì đóng gói và S.7 Độ ổn định.

Các bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 trang 74, 75 của Thông tư 32/2018/TT-BYT.

Playlist “Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thuốc Tân dược

Coming soon…. “Bài 14: Cách làm phần P.1 Mô tả và thành phần (P. Thành phẩm thuốc) – Đăng ký Thuốc”

🔽 Cập nhật các thông tin và bài viết mới nhất tại page Pharma Labs:
https://www.facebook.com/pharmalabs.rd
🔽 Và kênh Youtube:
https://www.youtube.com/c/PharmaLabs